รอบรั้ว ม.ข.
คุณนาฏยา ธรรมนิยม มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
     คุณครูรัชนี อ้อวิเศษ ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนจากคุณนาฏยา ธรรมนิยม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ทางโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ขอขอบคุณ คุณนาฏยา ธรรมนิยม มา ณ ทีนี้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 101 ครั้ง