รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
54 หมู่ที่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์   ตำบลศาลากลาง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
เบอร์โทรศัพท์ 02-449-2451 เบอร์แฟกส์ 02-449-2451


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :