กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ครูอัตราจ้าง อบจ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0944869461
อีเมล์ : pk-ging22@hotmail.com