กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุญชู ยศสุพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0944869461
อีเมล์ : pk-ging22@hotmail.com