คณะผู้บริหาร

นางสาวสมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร