กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมรัก ท้าวเครือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธิติสุดา ปักกาเวสา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1