กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจีรพันธุ์ ดวงษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางลำเพย บัวกล่ำ
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0871539314
อีเมล์ : eed_b_@hotmail.com

นางสาวธนพร ห้องดอกไม้
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1