ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
54 หมู่ที่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์   ตำบลศาลากลาง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
เบอร์โทรศัพท์ 02-449-2451 เบอร์โทรสาร 02-449-2451


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95/@13.8023964,100.3793078,817m/data=!3m1!1e3!4m6!1m3!3m2!1s0x30e29138ded2dfeb:0x145f2a3f632f19e4!2z4Lin4Lix4LiU4LmD4Lir4Lih4LmI4Lic4LiU4Li44LiH4LmA4LiC4LiV!3m1!1s0x30e29138ded2dfeb:0x145f2a3f632f19e4