กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัตติยา มีเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราภรณ์ นามมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางชาลินี ทองศรีเมือง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0838944728