ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานตามโครงการยุวชนกรเรียนรู้ชลประทาน
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัีดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ซึ่งจัดโดยกรมชลประทาน จังหวัดนครปฐมดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
อัลบั้ม 1 : อัลบั้ม 2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,13:40   อ่าน 225 ครั้ง