ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยคุณครูธมลวรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,10:12  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,21:10  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางปวริศา บรรเลงใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2558,13:59  อ่าน 1041 ครั้ง
รายละเอียด..