ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยคุณครูธมลวรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,10:12  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ชื่ออาจารย์ : นางคนึงนิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,08:44  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:24  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:21  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:20  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:14  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:10  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:08  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:05  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,22:59  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..