ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยคุณครูธมลวรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,10:12  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:24  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:21  อ่าน 500 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:20  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:14  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:10  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:08  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,23:05  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,22:59  อ่าน 508 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,21:10  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..